info@eykap.com
+90 242 221 19 42

Yol Yardım

0533 501 96 61

TEKNİK BİLGİLER

KAPLAMA NEDİR?

1915 yılında lastiğin üzerinin basit deri parçaları ile kaplanmasıyla başlayan sektörün ilk adımları, 1925 yılında sıcak sistem kaplama, 1940’lı yıllarda soğuk sistem lastik kaplamanın icadı ile dünya lastik sektörüne yeni bir ivme kazandıracak soğuk sistem kaplamanın gelişim süreci başlamıştır.

Ön pişirmeli yüksek yoğunluktaki sırt kauçuğu, çalışma alanı standartlarına göre hazırlanmış zengin desen çeşitleri, üstün kilometre performansı ile en düşük kilometre maliyetinin sağlamış olduğu maliyet avantajı, lastiğin kaplanabilirliğinin korunması, uzun karkas ömrü sağlayan soğuk sistem kaplama, sıcak kaplamanın değişken ve sabit olmayan kauçuk kalitesi dar ve standart desen kalıpları ile karkasa uyguladığı yüksek ısı ve basıncın verdiği zararı tamamıyla ortadan kaldırmış olup bugün kaplama sektöründe soğuk sistem kaplama dünya pazarında %70’in üzerinde pazar payına ulaşmıştır.

 

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde hızla artan araç ve lastik sayısı, bir kamyon lastiğinde 50’den fazla hammadde 10’dan fazla karışımın olduğu, ömrünü tamamladığında yaklaşık 60 kg civarında bir atık halini aldığı, geri kazanımı çok zor doğaya, çevreye, ülke ekonomisine verdiği zarar düşünüldüğünde lastiklerin birkaç defa yeni lastik performansında kullanımı ve kaplanabilirliği konusunda maksimum özeni göstermeyi bununla birlikte, enerji ve yer altı zenginliklerinin korunması ve tasarrufu, zararlı toksin maddelerin daha az tüketilmesi ile soğuk sistem kaplama sosyal bir kültür olarak kabul edilmiştir.
 

LASTİK KAPLAMA NEDİR?

Lastik kaplama aşınmış olan lastiğin sırtının yenilenmesidir. Günümüzde gelişen lastik teknolojisi lastiklerin gövdesinin birkaç kez kaplanmasına olanak sağlamaktadır. Tabi bu kadar sağlam bir gövde yapmak beraberinde maliyet artışı da getirmiştir. Yeni bir lastiğin maliyeti yaklaşık olarak %70 gövde %30 sırt şeklindedir. Gelişen kaplama teknolojisi yeni lastik fiyatına oranla %50 ‘den daha az bir maliyetle lastiği yenileyerek kilometre başına maliyeti düşürmektedir.

Kaplama yukarıda açıklandığı şekilde kilometre maliyetini düşürmenin yanında ekonomiye ve çevreye de oldukça önemli katkı sağlayan bir sektördür. Lastik bilindiği üzere petrol temelli bir üründür. Sınırlı sayıda olan petrol kaynaklarını daha az kullanan kaplama sektörü ekonomiye de katkı sağlamaktadır. Kaplama ayrıca doğada kendiliğinden yok olmayan lastiği, kullanımda tutarak doğal çevrenin korunmasına da katkı sağlamaktadır.

 

KAPLAMA GÜVENLİ MİDİR?

Amerika Birleşik Devletleri’nde tüketici haklarına verilen önem herkes tarafından bilinmektedir. Devlet Başkanı 1993 yılında imzaladığı bir genelge ile resmi kuruluşlarda kaplama lastik kullanılması talimatını vermiştir. Ayrıca kaplama lastiğin ne kadar güvenli olduğunu göstermek için uçak lastiklerinin ortalama 6 kere kaplandığını ve bu lastiklerle 200 kez kalkış ve iniş yapıldığını belirtmek yeterli olacaktır.

 

KAPLAMA ÇEŞİTLERİ

Kaplamada kullanılan teknoloji, makine malzemeye bağlı olarak aşağıda belirtilen şekilde sınıflandırılır. Ancak ülkemizde sadece soğuk kaplama ve sıcak pişirme yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

LASTİK NE ZAMAN KAPLANMALI?

Lastik diş derinliği 5 mm’nin altına düşmüş lastiklerinizin kaplamaya çıkartılması gerekmektedir. Filonuzdaki lastikleriniz ile ilgili detaylı kaplama raporu için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

 

LASTİK KAPLAMA AŞAMALARI

LASTİK KONTROLÜ

En az bir ömür daha güvenle taşıyabilecek, kaplama işlemi için uygun lastiklerin seçildiği aşamadır.

TAMİR

Lastik kaplama işleminin bir parçasıdır. Tamir işlemindeki amaç lastikteki yaranın orijinal esneklik ve mukavement korunarak ekonomik ve güvenli bir şekilde onarılmasıdır.

RASPALAMA

Lastik yüzeyindeki oksitlenmiş kauçuğu uygun pürüzsüzlük sağlayarak ve lastiğin orijinal şekline bağlı kalarak balans yaratmadan temizlemektir.

KRATER AÇMA

Krater açma işlemi kaplama işleminin en önemli aşamalarından biridir. Çünkü lastikteki yaraların temizlenmesi bu istasyonda yapılır. Lastiğin kaplamadan sonra iyi performans vermesi bu istasyonda yapılan işçiliğin kalitesiyle doğrudan orantılıdır.

SOLÜSYONLAMA

Solüsyonlamada amaç lastik pişene kadar sırtı lastiğe yapışık tutmak, temizlenmiş lastik yüzeyine havanın neminin nüfuz ederek oksitlenmesini önlemek ve kordların uç kısımlarını kapayarak sızdırmazlık görevi görmektir.

DOLGU

Dolgu işlemi yaraların temizlenmesi sonucu oluşan çukurları doldurarak düzgün bir yüzey elde etmeyi amaçlamaktadır.

SIRT UYGULAMA

Doğru sırt kauçuğunun uygun şekilde raspalanmış ve solüsyonlanmış lastiğe uygulanması işlemidir.

ZARFLAMA

Sırt kauçuğu ile raspalanmış lastik yüzeyi arasında basınç farkı oluşturarak sırtın lastiğe iyice yapışmasını sağlayan bir işlemdir.

PİŞİRME

Kaplama işleminde pişirme kauçuğun lastik gövdesine vulkanizasyon denilen bir kimyasal yöntemle yapışmasıdır. Pişirme işlemi otoklav denilen ve birden fazla lastiği içine alabilen özel kazanlarda yapılır.

SON KONTROL

Kaplanması tamamlanan lastiklerin uzaman kişilerce kontrol edilerek kullanıma uygun olup olmadığının yapıldığı işlemdir.

 

LASTİK NEDİR?

Lastik kauçuk kord bezi ve çelik teller ile çeşitli kimyasal maddelerin birleşiminden oluşan ve aracın yer ile temasını sağlayan tek ve önemli parçasıdır. Lastik içerisine basılan hava vasıtası ile takılı olduğu aracın ve üzerindeki yükün taşınmasını sağlar.

LASTİK HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:

Lastik başlıca üç bölgeden oluşur.
1-Sırt, 2-Yanak, 3-Topuk. 

Sırtın yanak ile birleştiği alana, lastiğin omuz bölgesi denir ve lastiğin yapısına göre sırtın altında kuşak ya da darbe katları yer alır.

SIRT: Lastiğin zemine temas ettiği kauçuk bölümüdür. Yola tutunmayı, çekişi, su atmayı, soğumayı sağlayan kanal ve bloklardan oluşmuştur. Üretim sırasında kuşakların üstüne yerleştirilir. İki veya tek katmanlı olup, farklı kauçuk karışımlardan meydana gelir. Lastiğin sırt deseni kalıpta, sırt karışımının şekillenmesi ile pişirme sırasında olur.

KUŞAK: Radyal lastiklerde sırt ile gövde arasında -gövdenin üst kısmında- bulunan, lastiği çevresel olarak sararak yapıyı kuvvetlendiren çelik, naylon vb. maddelerden oluşan lastik bileşenidir. Ana fonksiyonu, lastiğin sırt bölgesinde denge sağlamak, düzensiz aşınmayı engellemek, sürüş ve çekişe katkıda bulunmaktır.

EKSİZ NAYLON ŞERİT: Düzgün sürüş ve mukavemet sağlar.

DARBE KATI: Çelik kuşaklar üzerinde spiral şeklinde eksiz naylon darbe katı vardır. Yüksek hızlarda dengeli sürüş ve kuşağın dış etkilere karşı korunmasını sağlar.

KARKAS (GÖVDE): Hava basıncını lastik içinde tutan, yükü taşıyan ve sarsıntıları karşılayan kısımdır. Radyal lastiklerde kuşak, çapraz lastiklerde ise sırt veya darbe katının altında yer alır. Topuk tellerinin etrafında dönerek yanak bölgesinde biter. Çelik, naylon, rayon vb. kordlardan oluşan, lastiğin ana bileşenidir.

ASTAR: Lastiğin hava geçirgenliğini önlemek amacıyla kullanılır, kauçuk karışımından yapılır.

YANAK: Lastiğin çevresi boyunca sırt ve topuk bölgeleri arasında kalan, yola temas etmeyen
kauçuk kısmıdır. Lastiğin yanak kısmında, mukavim ve hava etkilerine karşı dayanıklı karışım kullanılır. Gövdeyi yandan gelecek sürtünmelere karşı korur ve lastiğe esneklik sağlar. Yüksek ve ultra yüksek performans grubu lastiklerde, direksiyon hâkimiyetinin arttırılması için çelik veya naylon takviyelerin kullanıldığı da olur. Tüm markalama ve ebat yazıları yanak üzerindedir.

OMUZ: Lastiğin sırtından yanak kısmına geçiş yaptığı kalın kauçuktan yapılmış üst yanak bölgesidir. Sırt ısısını dışarı atabilmek için pencereli yapıdadır. Görevi gövdeyi korumaktır.

TOPUK: Lastiğin janta temas eden bölgesinde bulunan lastik bileşenlerinin tümüdür. Yan yana gelmiş ve kauçuk karışımı ile birbirine bağlanmış topuk teli demeti, topuk dolgusu ve jant yastığı başlıca topuk bileşenleridir. Topuk, lastiğin janta iyi oturmasını ve sıkıca bağlanmasını sağlar.

EBAT GÖSTERİMİ : Tüm lastikler T&RA ve ETRTO gibi uluslararası örgütler tarafından belirlenen jant çapı, dış çap, kesit genişliği gibi parametreler için belirlenen standartlara uymak zorundadır.

 

LASTİK OKUMA
Her lastiğin yanağında çeşitli büyüklükte yazılar yer alır. İşte, lastiğin özelliklerini ve kullanımı ile ilgili bazı uyarıları içeren bu yazıların anlamları ve açıklamaları:

Avrupa Ekonomik Komisyonu Onay Numarası 
Lastiğin, dünyada yaygın olarak kabul gören Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun binek lastikleri ile ilgili şartnamelerine (ECE-R30) uygunluğunu belirtir. Avrupa'daki yetkili bir kuruluş tarafından verilen onay numarasıdır. 

Avrupa Ekonomik Komisyonu Lastik ("E") Onay Sembolü 

Lastiğin Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun şartnamelerine uyduğunu ve onayın alındığı kuruluşu belirten semboldür. 

Azami Yük-Basınç Bilgileri 
ABD'de geçerli DOT şartnamelerine göre yazılması zorunlu bir bilgidir. Azami yük ve basınç miktarını belirtir. 

Konstrüksiyon Bilgileri 
ABD'de geçerli DOT şartnamelerine göre, sırt ve yanaktaki gerçek katların sayılarını ve cinslerini belirtir. 

DOT Sembolü 
Lastiğin ABD DOT şartnamelerine uygunluğunu gösterir. 

UTQG Kalite Göstergesi 
Aşınma ömrü indeksi: Lastiğin standart şartlar altında, aşınma ömrü 100 olarak kabul edilen kontrol lastiğine göre nisbi ömrünü gösterir. 
Çekiş sınıfı: Lastiğin kontrollü koşullar altında ıslak yüzeydeki duruş kabiliyetini gösterir.

Isıya dayanım sınıfı: Lastiğin ısıya dayanımını ve ısıyı atma yeteneğini belirtir.


Hız Sembolü ve Yük İndeksi 

Avrupa ETRTO standartlarına göre lastiğin taşıyabileceği azami yükü ve bu yükle dayanabileceği en yüksek sürati belirten işaretlemedir.


LASTİĞİN YAPISI;

Lastik Performansını ve Ömrünü Neler Etkiler? 
 

Hava Basıncı
Lastik hava basıncının gerekenden az ya da çok olması, tamiri mümkün olamayacak hasarlara yol açabilir. Ayrıca, lastiğin düzensiz ve erken aşınmasına neden olur. Hava basıncı lastik soğukken ölçülmelidir. Araç üreticilerinin belirlediği hava basıncı değerlerine mutlaka uyulmalıdır. 
 

Rot Ayarı
Aracınızdaki mekanik ve süspansiyon sistemindeki aksaklıklar nedeni ile direksiyon ve araç yönü aynı olmayabilir. Ön düzen bozukluğu sadece lastiklerinizde ekonomik kayba neden olmakla kalmaz aynı zamanda aracınızın süspansiyon ve döner aksamına da zarar vererek zaman içerisinde yüksek bir mekanik tamir ve bakım masrafına yol açar.
 

Balans Ayarı
Jant ve lastiğinizin kütle dağılımına uygun olarak dengede tutulması gerekir. Yoksa özellikle hızlı sürüşte, zıplama, yalpalama gibi rahatsızlıklar konforunuzu etkileyecek, lastiklerinizde düzensiz aşınma görülecektir. 
 

Rotasyon
Lastikleriniz araçta takılı oldukları her ayrı pozisyonda değişik aşınma özellikleri gösterir. Lastiklerinizin yerini periyodik olarak değiştirin. Bu, lastiklerinizin ömrünü uzatır. 
 

Lastiğinizle ilgili bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken altın kurallar:

Lastik sorunları ve muhtemel nedenleri:

 

Ekim-Kasım Aylarında Kış Lastiğinizi Taktırmayı Unutmayın!

Kış lastikleri tüm kış mevsimi boyunca kötü hava koşullarından oluşabilecek tüm risklere karşı sizi güvenle koruyan lastiklerdir. Kar ve buzlu zeminlerde yere tutunmayı sağlayarak kış koşullarına en iyi uyumu sağlar. Kuru zeminlerde ise performanstan bir şey kaybettirmez. Islak zeminlerde ise suyu hızlıca tahliye ederek lastiğin yolla temasının kesilmemesini sağlar. En önemli avantajı düşük sıcaklıklarda özelliğini kaybetmeyen özel sırt karışımı ile kışın her türlü koşula uygun üretilmiş olmalarıdır. Sırt desen ve omuz bloklarının dişli yapısı sayesinde karlı zeminlerde ilave çekiş sağlar. Bunun yanında silikalı sırt karışımı ve kılcal kanallı blok yapısı ıslak zeminde mükemmel yol tutuşu sağlar.

Kış Lastiğiniz Varsa;

Kullanılırken maruz kaldığı koşullar ve eğer bir depoda saklandı ise depolama koşullarının lastiğinize etkilerinin tespiti için, kontrol ettirmeyi unutmayın.

Kış Lastiği Kullanırken Nelere Dikkat Etmeli;

-              Lastiklerinizin havasını en az ayda bir kez kontrol edin.

-              Karlı ve buzlu yollarda lastiğinizin hava basıncını kesinlikle düşürmeyin.

-              Bijon somunlarının sıkılığını düzenli olarak kontrol edin.

-              Uzun yola çıkacağınızda ve araç yüklüyken hava basıncını 2 PSI artırın.

-              Supap kapaklarını kapalı tutun.

 

Mart-Nisan Aylarında Yaz Lastiğinizi Taktırmayı Unutmayın!

Kış mevsimi sona erip havalar ısınmaya başlayınca yaz lastiklerinizi takmanız hem aracınız hem de sizin için en iyisi olacaktır. Yaz lastikleri yapısal olarak sıcak havalarda en üstün performansı gösterecek şekilde yapılmışlardır.

Yaz Lastiğiniz Varsa;

Kullanılırken maruz kaldığı koşullar ve eğer bir depoda saklandı ise depolama koşullarının lastiğinize etkilerinin tespiti için, kontrol ettirmeyi unutmayın.

 

“Lastikleriniz 10 yaşını doldurmuş ise lastiğinizin durumu iyi bile görünüyor olsa güvenliğiniz için değiştirilmesi gerekir!”

 

Lastiklerin Ömrünü Uzatmak ve Kalitesini Artırmak İçin Neler Yapmalıyız?

-              Lastiklerinizi her gün inceleyin.

-              Yedek lastikler de dâhil olmak üzere tüm lastiklerinizin basıncını en az ayda bir kez sabah vaktinde kontrol ediniz.

-              Düzensiz aşınmalara dikkat ediniz.

-              Araç lastiklerine her 5000 kilometrede bir rotasyon işlemi uygulatınız.