info@eykap.com
+90 242 221 19 42

Yol Yardım

0533 501 96 61

KRAİBURG


Ebat Asfalt Düz Asfalt Çeker Hafriyat Düz Hafriyat Çeker Treyler
6.50-16 215 TL 236 TL - - -
7.00-16 236 TL 250 TL      
7.50-16 250 TL 265 TL      
8.5r17.5 322 TL 343 TL      
215/75R17.5 343 TL 358 TL      
225/75R17.5 358 TL 379 TL      
235/75R17.5 372 TL 393 TL      
245/75R17.5 393 TL 415 TL      
245/70R19.5 408 TL 429 TL      
265/70R19.5 415 TL 443 TL      
285/70R19.5 429 TL 465 TL      
275/70R22.5 465 TL 486 TL      
315/70R22.5 500 TL 536 TL      
11R22.5 465 TL 486 TL 479 TL 500 TL  
12R22.5 472 TL 500 TL 486 TL 522 TL  
13R22.5 515 TL 550 TL 536 TL 572 TL  
295/80R22.5 486 TL 522 TL 500 TL 536 TL  
315/80R22.5 500 TL 536 TL 522 TL 550 TL  
385/65R22.5         536 TL
9.00-20 393 TL 429 TL 408 TL 443 TL  
10.00-20 415 TL 450 TL 429 TL 465 TL  
11.00-20 429 TL 465 TL 450 TL 486 TL  
12.00-20 465 TL 486 TL 479 TL 500 TL  
12.00-24 536 TL 558 TL 550 TL 572 TL